Ολοκληρωμένες Σχέσεις

In this course, We’ll learn how to create websites by structuring and styling your pages with HTML and CSS.

Ξεκινώντας το Θεραπευτικό Ταξίδι

Participants will be presented several models of Consciousness within an integrated and holistic framework. In an interactive way, they will experience and learn beneficial concepts and tools to apply in their every day lives.

Δημιουργώ Ενσυνείδητη Ζωή

Participants will be presented several models of Consciousness within an integrated and holistic framework. In an interactive way, they will experience and learn beneficial concepts and tools to apply in their every day lives.