Συμβουλευτική & Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Η Συμβουλευτική αναφέρεται στη βραχυπρόθεσμη διαδικασία, όπου ένα άτομο συζητά ανησυχητικά ζητήματα στη ζωή τους. Μαζί με τον σύμβουλο, αναζητούν τρόπους για την καλύτερη διαχείριση και την επίλυσή τους στην υπηρεσία των δικών τους αξιών και επιθυμιών του ατόμου.

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι μια ανοιχτή διαδικασία, όπου οποιαδήποτε ζητήματα που εισάγονται στον θεραπευτικό χώρο διερευνώνται σε βάθος, κατανοούνται και τους δίδονται νέες έννοιες.

Ενημερώνεται από πολλές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοδυναμικών, ανθρωπιστικών, gestalt, υπαρξισμού, cbt, πνευματικών μοντέλων και άλλων.

Μέσω της ομιλίας και, επίσης, της δημιουργικής έκφρασης – κατά περίπτωση, όπως το σχέδιο, το παιχνίδι ρόλων και η απεικόνιση-το άτομο και ο θεραπευτής συμμετέχουν σε μια διαδικασία αναγνώρισης προτύπων σκέψης, αισθημάτων και συμπεριφοράς που δεν είναι χρήσιμα πλέον στη ζωή του ατόμου.

Η θεραπευτική σχέση γίνεται σταδιακά μια συμμαχία, ο ασφαλής χώρος, όπου όλα τα κλιματιστικά και τα παλιά διαμορφωμένα πρότυπα μπορούν να αναγνωριστούν και να διερευνηθούν “σε δράση”. Μέσα από μη επικριτική εξερεύνηση και κατανόηση των ριζών τους, το άτομο μπορεί να τους απελευθερώσει και να δημιουργήσει νέους πιο ικανοποιητικούς τρόπους ύπαρξης. Από αυτή την άποψη, είναι μια διαδικασία δημιουργίας δημιουργίας ψυχής.

Με ευαισθησία, σεβασμό και χωρίς όρους  θετική στήριξη, το έργο στην ψυοθεραπεία είναι να φωτίζει, να εκφράζει, να επιλύει, να καλλιεργεί και να ενσωματώνει τμήματα του εαυτού του ατόμου που τραυματίστηκαν, δεν αναγνωρίστηκαν, παραμελήθηκαν και δεν αγαπήθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια αυτής. Σε αυτή την ευαίσθητη διαδικασία δύσκολα συναισθήματα όπως ο πόνος, ο φόβος, ο θυμός, το άγχος, η θλίψη και άλλοι, αρχίζουν να επιτρέπονται, να βιώνονται, να γ’ινονται ανεκτά και αποδεκτά ως σημαντικοί δάσκαλοι και οδηγοί του εσωτερικού κόσμου του ατόμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ψυχοθεραπεία είναι τόσο μια διαδικασίας αποκατάστασης όσο και μια δημιουργική διαδικασία, όπου τα ζητήματα από το παρελθόν μπορούν να επιλυθούν αποκτώντας νέο νόημα στο παρόν. Νέες γνώσεις για την αληθινή, μοναδική φύση του ατόμου ανακαλύπτονται, καλλιεργούνται και συνειδητά ενσωματώνονται οδηγώντας στη δημιουργία μιας πιο ελεύθερης και πιο ολοκληρωμένης ζωής.

Η ψυχή, λοιπόν, εξαγνίζεται και ανοίγει για να υπάρχει αυθεντικά και ολόκληρη προς τη δική της πορεία συνειδητής εξέλιξης.

Η ολοκληρωμένη ψυχοθεραπεία αρχίζει με μια αρχική συνεδρία όπου πραγματοποιείται αξιολόγηση και κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά και το τέλος της συναποφασίζεται από θεραπευόμενο και θεραπευτή.

Στείλτε μας μήνυμα

    Κλείσε Ραντεβού

    Book an appointment with Personnel Calendar using SetMore